Biografie van Wiesje van Dam

Wiesje van Dam (1968) is een Friese beeldend kunstenaar. De zeilsport en de natuur in Friesland zijn een inspiratiebron voor de kunstwerken. Zij heeft zich ontwikkeld tot kunstenaar, autodidact. Studies: webdevelopment, journalistiek, houtbewerking.

De eerste kunstwerken maakte zij van hout, daarna kwam de schilderkunst en daar heeft zij haar technieken verder in ontwikkeld. De meeste kunstwerken zijn gemaakt in een abstract geometrische stijl. Deze bevatten vaak veel kleur en/of beweging. 

Vele kunstwerken hebben een plekje gevonden in Europa en Amerika!

Biography of Wiesje van Dam

Wiesje van Dam (1968) is a Frisian visual artist. Sailing and nature in Friesland are a source of inspiration for the artworks. She has developed into an artist, self-taught. Studies: web development, journalism, woodworking.

She made the first works of art from wood, then painting came and she further developed her techniques. Most of the artworks are made in an abstract geometric style.

These often contain a lot of color and/or movement. Many works of art have found a place in Europe and America!